Referanser

Eneboliger:

Side 1 av 2
Prosjektert enebolig Nittedal, byggestart våren 2012
Prosjektert enebolig Nittedal, byggestart våren 2012
Nittedal
Nittedal
Nittedal
Nittedal
Enebolig Fet, bygget 2009 Tegnet av Espen Arnesen
Enebolig Fet, bygget 2009 Tegnet av Espen Arnesen
Enebolig Fet
Enebolig Fet
Enebolig Fet
Enebolig Fet
Fet
Fet
Side 2 av 2
Fet
Fet
Tilbygg:
Enebolig Kløfta før ombygging, tilbygg
Enebolig Kløfta før ombygging, tilbygg
Kløfta -25!,
Kløfta -25!,
Kløfta, etter ombygg, tilbygg
Kløfta, etter ombygg, tilbygg
Kløfta, inngang
Kløfta, inngang